دوره بهاری جلسات رهبری موسسه‌اندیشه وران به همکاری موسسه‌ی انستیتوت توسعه رهبری برگزار گردید

دوره بهاری جلسات رهبری اندیشه‌وران که این بار مشترکا با انستیتیوت توسعه رهبری در کابل برگزار شده است بتاریخ ۱۰ اپریل موفقانه آغاز گردید. در این دوره حدود چهل دانشجو از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کابل اشتراک دارند. این دوره تا ۳۱ ماه می میلادی ادامه خواهد یافت. مدل...

مناظره داشنجویی به همکاره مرکز آموزشی لنکلن در شهر مزارشریف برگزار گردید

اندیشه‌وران باورمند است، که گسترش فرهنگ همدیگر پذیری و گفتگو به صلح پایدار در افغانستان خواهد انجامید. اندیشه‌وران با راه اندازی گفتگوهای دانشجویی راهی درازی را برای تحقق این آرمان پیموده است. مناظره دانشجویی به همکاری مرکز آموزشی لنکن در شهر مزارشریف موفقانه برگزار...

APT organized Visual Debate in Samangan

Afghans for Progressive Thinking in coordination with Samangan National Radio Television conducted the first British Parliamentary Debate in Samangan National Radio Television. The program will be broadcasted on Monday, April 25, at 09:00...