برنامه مدیریت خشم و خشونت کلامی برگزار شد

موسسه زنان و جوانان برای تغییر به همکاری موسسه اندیشه‌وران کارگاه دو روزه مدیریت خشم و خشونت کلامی را بتاریخ ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ در دفتر اندیشه‌وران برگزار کرد. حدود ۶۰ تن از دانشجویان دانشگاه‌های کابل در این برنامه اشتراک داشتند. بهمن شهی در اولین روز این کارگاه ضمن...