اندیشه‌وران بتاریخ ۷ جنوری یک کارگاه آموزشی فنون مناظره را برای دانشجویان دانشگاه بلخ در مرکز آموزشی لنکن در شهر مزار شریف برگزار کرد. در این برنامه دانشجویان با بحث های مقدماتی مناظره آشنا شدند.

DSC_0044 (1024x681)

DSC_0059 (1024x681)

DSC_0035 (1024x681)