گزارش کامل کنفرانس استفاده از فلسفه و شیوه های عدم خشونت برای ایجاد افغانستان عاری از خشونت در پرتو صلح، امنيت و حقوق بشر

  موسسه اندیشه‌وران، به همکاری کلید گروپ و جمعی از نهادهای دیگر به روز سه شنبه ۱۲دلو ۱۳۹۵ «کنفرانس استفاده از فلسفه و شیوه های عدم خشونت برای ایجاد افغانستان عاری از خشونت در پرتو صلح، امنيت و حقوق بشر» را در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار کرد. در این کنفرانس...