گرامی داشت از روز جهانی زن (۲۰۱۷)

موسسه اندیشه‌وران در قالب یک گپ و گفت دوستانه از هشت مارچ روز جهانی زن تجلیل کرد. برنامه با خوانش بخشی از کتاب روشنای خاکستر توسط زهرا یگانه آغاز شد و در ادامه اشتراک کنندگان نیز روایت زندگی شان را شریک ساختند. خاطرات فردی وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند مجموعی از این...