رهبری و صلح سازی راهبردی

موسسه اندیشه‌وران دوره ۴۰ ساعته رهبری را از تاریخ ۹ اپریل تا ۲۵ می ۲۰۱۷  برای ۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه‌های کابل برگزار کرد. در این دور استادان فن رهبری از داخل و خارج از افغانستان حضور بهم رسانیده و بطور فشرده درس‌هایی را در رابطه به اساسات رهبری و رابطه آن با تامین...

Balkh Debating Championship

Balkh Debating Championship concluded with Samar Amin and Safia Anwary, students from Balkh Education University, winning the championship title and Mohammad Hamed Zaher and Said Rohullah Shamim becoming the overall best speakers of the tournament while the Best...